Barcelona emprèn el seu camí per convertir-se en la capital mundial dels drets digitals

A la seu del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona s’ha celebrat aquest dijous, 19 de juliol de 2018, un seminari per establir les bases sobre les que s’ha de redactar la Carta de Drets de la Ciutadania en l’Era Digital, liderat per la degana del Col·legi, Mª Eugènia Gay i el diputat responsable de la Comissió de Transformació Digital i president d’ENATIC, Rodolfo Tesone.

El convenciment que l’avanç tecnològic és imparable, que el mateix permet nombroses millores per a la societat, però que també posa de manifest l’existència de riscos per als drets de les persones, tan essencials com el dret a la intimitat i a la privacitat o el Dret l’honor, porta al fet que sigui obligatori replantejar-se una nova regulació que contempli la irrupció tecnològica i col·loqui a la ciutadania i el respecte als seus drets en el centre de l’atenció.

Per això, cal treballar des de la transversalitat i la internacionalització, col·laborant amb diferents sectors de la societat, i mitjançant un procés participatiu.

(+)

L’ICAB crea la Comissió de Transformació Digital per afrontar els reptes que l’actual revolució digital planteja en l’àmbit jurídic

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) ha presentat aquest matí la nova Comissió de Transformació Digital, amb el lideratge de la degana de la Corporació, Mª Eugènia Gay, i sota la direcció del diputat de la Junta de Govern del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona expert en TIC, Rodolfo Tesone.

La Comissió de Transformació Digital neix amb l’objectiu de preparar els professionals del Dret per afrontar amb garanties les noves necessitats que planteja la revolució digital, sobretot en l’àmbit jurídic.

El Col·legi vol ser el motor d’aquest canvi, en tant que és una institució al servei dels advocats i advocades de Barcelona i també de la societat. En aquest sentit, Mª Eugènia Gay ha destacat, en roda en premsa, que serà necessari “encarar la capacitació digital dels advocats i advocades de l’ICAB i de l’advocacia mitjançant la sensibilització en la importància de la qüestió i la formació tant a nivell jurídic com d’habilitats digitals”.

(+)